Zpracovali jsme projekt, díky kterému jsme získali od Nadačního fondu Zelený poklad dotaci v požadované výši 200 000 Kč. Jak název napovídá, projekt je zaměřený na zlepšování hospodaření s dešťovou vodou. U vchodu naší mateřské školy vznikne dešťová zahrada a v zadní části zahrady budeme zachytávat dešťovou vodu do nadzemní nádoby a následně ji využívat k zalévání záhonů. Dešťovka má samé výhody – je tím nejvhodnějším a nejpřirozenějším nápojem pro zdraví a spokojenost rostlin. Navíc vysadíme ovocný sad a založíme motýlí louku.

Co je vlastně ta dešťová zahrada – jde o terénní prohlubeň, kde stéká a je zadržována voda z trávníků, střech, chodníků a jiných zpevněných ploch. Jsou v ní vysázeny vybrané rostliny, jejichž kořenový systém slouží jako filtr a napomáhá zadržovat vodu, čímž zabezpečuje její výpar. Filtrační funkce je zde velice důležitá, deštěm spláchnuté znečišťující látky by jinak byly odvedeny kanalizací nebo pronikly do podzemních vod. Realizace projektu by měla být dokončena v červnu 2020. V návaznosti na dešťový záhon jsme oslovili ke spolupráci Střední uměleckoprůmyslovou školu Zámeček v Plzni. Studenti 3. ročníku oboru sochařství pro nás v rámci svých ročníkových prací vytvořili návrhy kamenosochařských uměleckých děl, jejichž funkcí bude odvod srážkové vody od střešního svodu do vsakovacího záhonu. Zadání určovalo, že každá skulptura bude složena z několika prvků, které budou výškově i půdorysně uspořádány, aby jimi v průběhu deště protékala voda samospádem.

Alespoň jeden z prvků kaskády by měl tvořit pítko pro ptáky, tedy mělkou mísu, kde by se voda přirozeně zadržovala. Studenti a studentky hledali zároveň výtvarné řešení adekvátní prostředí mateřské školy a hráli si s motivy inspirovanými živlem vody, živočichy, rostlinami a také třeba pohádkovými bytostmi s vodou souvisejícími. Společně se zástupkyní ředitelky jsme přijaly pozvání vedení školy a zúčastnily se obhajob těchto klauzurních prací. V sochařských ateliérech na nás čekaly modely s názvy Vír, Kontinenty, Včely, ale také třeba Vydrýsek. Všech sedm návrhů bylo velmi zajímavých a nápaditých, společně s Mgr. Jaroslavem Šindelářem – uměleckým vedoucím studijního oboru prostorový design a sochařství, začneme vybírat vhodné řešení pro naši mateřskou školu.

Věříme, že se můžeme těšit na podařené dílo studentů, které již v červnu letošního roku bude zdobit naši zahradu a vedení SUPŠ Zámeček děkujeme za podporu, zájem a chuť s námi spolupracovat. Naším cílem je, aby školní zahrada nabízela prostor pro setkávání, bádání, zapojení více smyslů, spolupráci v týmu i samostatnost, místo pro relaxaci a odpočinek. Aby se stala živou učebnicí.

Iva Adamová, ředitelka 23. MŠ