Studovala jsem tam klavír u prof. Yarona Rosenthala, vedoucího katedry klávesových nástrojů, koncertního umělce a oblíbeného pedagoga s příjemným lidským vystupováním. Navzdory svému vytížení dával mnoho hodin navíc, a tak jsme spolu studovali řadu autorů, např. Bacha, Beethovena, Chopina, Hindemitha, Debussyho, Brahmse, německou klavíristku a hudební skladatelku, nejstarší sestru Felixe Mendelssohna-Bartholdyho Fanny Mendelssohn nebo soudobého izraelského skladatele Avnera Dormana. Některé ze skladeb, ke kterým mi prof. Rosenthal poskytl své cenné poznatky, zazněly 7. 4. 2022 na mém absolventském koncertu v Lichtenštejnském paláci v Praze. V Jeruzalémě jsem několikrát koncertně vystoupila se sólovým repertoárem a naposledy s violistkou Linou Bohn původem z Německa. Spolu jsme např. premiérovaly moji kompozici Oliva, složenou převážně v inspirativním období Chanuky“, říká úspěšná studentka ze Staňkova a dále uvádí: „Kromě hlavního oboru jsem navštěvovala teoretické předměty, které mě překvapily jak komplexností probírané látky, tak množstvím úkolů. Nabyté vědomosti za to ale stály, jak mohu s odstupem posoudit. Na předmětu „Rozšířená tonalita“ jsme se zřetelem na speciální harmonické situace rozebírali Šostakoviče, Prokofjeva, Bartóka, Poulenca či Stravinského, izraelského Marca Lavryho atd. Zároveň pokračovalo i moje současné studium oboru skladba, chodila jsem tedy na seminář „Problémy současné orchestrace“.

Ten při skladatelské obtížnosti představoval opravdovou výzvu - z instrumentačního hlediska jsme rozebírali náročné orchestrální skladby 20. století a výuka probíhala hebrejsky. Přesto jsem zvládla i vlastní závěrečnou analýzu a výborného prospěchu si pak velmi vážila. Na hodiny teorie jsem chodila např. k Amitu Dolbergovi, který v říjnu shodou okolností zrovna účinkoval v Praze na festivalu Contempuls, nebo k Yossimu Goldenbergovi, odborníku na schenkerovskou analýzu.

Mezi působivé zážitky bezesporu patřily besedy s legendárními izraelskými skladateli. Ayal Adler a Menachem Zur hovořili o svých kompozičních metodách, a dokonce ukázali kousky právě vznikajících partitur.

Izrael je specifický tím, že se tam hojně pěstuje pouliční hudba. Při procházce po Jaffské ulici, hlavní tepně Jeruzaléma, můžete slyšet houslisty doprovázené z reproduktorů, taneční kapely na zahrádkách kaváren, zpěváky, kteří si pravidelně pronajímají náměstí, a dokonce zpívající rabíny s elektrickou kytarou. Osobně jsem velmi ocenila, že se ve Svatém městě nacházejí pouliční křídla.

Do Izraele se studijně chystám znovu. Jestli všechno vyjde, část letních prázdnin strávím na klavírním masterclassu na poušti, kam mě pozval prof. Rosenthal,“ shrnula své dosavadní zážitky z vysněného studijního pobytu úspěšná česká studentka Michaela Augustinová.

Za příspěvek děkujeme Evě Hubatové.