Start: Bezdružice
Cíl: Plzeň- Šídlovský rybník
Délka:   50 km
Obtížnost: středně těžká
Doporučené kolo: trekové

Umíř

Osada v nadmořské výšce 608 m n.m. byla založena možná už v 17. století. Před válkou zde zbyly jen 4 statky, každý s vlastní studnou a na návsi kaplička. Všichni obyvatelé byli německé národnosti, takže po válce následoval odsun a v padesátých letech se území stalo součástí vojenského prostoru Dlouhá louka. Stavení zanikla, zachovaly se pouze sklepy a nepatrné zbytky zdí. Od roku 2013 se prostor bývalé obce pravidelně udržuje, byly obnoveny studny, osazeny informační tabule, postaveno sezení a bivakovací přístřešek. V blízkosti osady byla v roce 1937 vybudována linie opevnění „Plzeňská čára“ a dva objekty tu stojí dodnes i s informační tabulí o této nedávné historii.  

Mám rád výlety s podporou vlaku – ráno se nechám odvézt na plánovaný začátek trasy a pak je na zpáteční cestu po ose celý den. Z Plzně je ideální přímé spojení do Bezdružic a odtud se nabízí hned několik možností, kudy se dát. Dnes si vyzkoušíme tu nejdelší, severní trasu, která má i největší převýšení.

close Kamenné útvary u Horní Bělé info Zdroj: Jiří HOLOMEL zoom_in

V Bezdružicích by ale byla škoda neudělat si zajížďku přes hezky opravené náměstí se zámkem v dominantní poloze. Můžeme ještě navštívit cukrárnu a pak už po cyklotrase 2214 opouštíme Plzeňskou ulicí toto malebné městečko. Trasa v tomto úseku kopíruje naučnou stezku, můžeme se tedy na prvních kilometrech také poučit. Za Potínem začneme rychle klesat do údolí a pokud stihnete sledovat i okolí všimnete si vpravo pod silnicí stříšky studánky, nazývané Koňský pramen. V posledních suchých letech je to ale s vydatností a využitelností poměrně špatné. U mostu přes Úterský potok se můžeme na chvíli zastavit a rozhlédnout se kolem, protože díky těžbě stromů se objevily v okolních stráních zajímavé skály.

Výhledy až na Šumavu

Komu to nestačí, může se vydat necelý kilometr po proudu a dostane se pod strmý útes, na kterém kdysi stával hrádek Falkenštejn. Jinak nás čeká dlouhé a zpočátku i poměrně strmé, stoupání. Projedeme Blažimí, odtud nás povede cyklotrasa 2293 přes Krsy a pak to začne být zajímavé. Hned za obcí se otevírají výhledy a pokud budeme mít štěstí na počasí, uvidíme severní část Šumavy s Velkým Javorem a Ostrým, Hoher Bogen, Český les od Čerchova až po Havran, severním směrem pak Třebouňský a Branišovský vrch. Na vrcholu stoupání je napravo od silnice nenápadný zarostlý pahorek, který ovšem ukrývá zatopený lom s možností koupání. Tady je i nejvyšší bod dnešní trasy – 658 m n.m. Odtud už to není daleko k silnici Plzeň – Karlovy Vary, kterou se zvýšenou opatrností přejedeme a pak už si budeme užívat pohodových lesních cest s překvapivě kvalitním povrchem.

close Nejvyšší bod trasy info Zdroj: Jiří HOLOMEL zoom_in

 Asi po 5 kilometrech vyjedeme na velkou paseku s kapličkou, kde stávala osada Umíř. Rozhodně se zastavte a projděte se tímto zajímavým místem. Po dalších 5 kilometrech příjemného klesání dojedeme na rozcestí Dlouhá louka. Také tady bývala osada, zlikvidovaná beze stopy v padesátých letech, kdy zde byla zřízena letecká střelnice. Následuje stoupání, ale budeme odměněni dlouhým sjezdem k hájovně Kostelík. Jméno pochází z dob, kdy nedaleko stával kostel, zbořený v roce 1787. Dnes na jeho místě roste památná lípa.

U hájovny se napojíme na cyklotrasu 35, která nás v pohodě dovede přes Hubenov, Horní Bělou, Tlucnou, Tatinou, Žilov a Ledce až do Plzně. Upozorním ještě na jednu poměrně novou zajímavost – před Horní Bělou nelze přehlédnou kamenný kruh a spirálu, napodobující megalitické stavby. Určitě stojí za zastávku. Od nedaleké kapličky sv. Martina je hezký rozhled do plzeňské kotliny a všiml jsem si, že odtud jsou dvě výrazné dominanty Plzně – Radyně a Krkavec, přesně v zákrytu. Je to náhoda?

Užitečné informace
Občerstvení na trase: Horní Bělá
Servis:  není
Odkazy:  www.bezdruzice.cz
www.bezdruzickalokalka.cz
www.krsy.czwww.plzenskonakole.cz
Trasa: http://www.cykloserver.cz/f/c86c267427/
Doporučené mapy: 131 Plzeňsko-sever, Shocart  1:60 000

Jiří HOLOMEL (text&foto)