A prokoukla! Všichni, kdo už opravený kostel navštívili, se shodují, že vnitřek opraveného kostela příjemně zaujme větší světlostí.
Nový vzhled kostela může být jedním z motivů, proč během adventního a vánočního času do centra západočeské metropole zavítat. Důvodů je ale mnohem více.
Svatobartolomějská katedrála stojí na místě původního kostela z roku 1295, a patří tak mezi naše nejstarší církevní památky.
Věž vysoká přes 102 metrů je dokonce nejvyšší kostelní věží v Česku.

Katedrále pomohly evropské peníze

Tři roky trvající rekonstrukce byla teprve třetí v historii kostela, který se nově otevřel Plzeňanům i ostatním návštěvníkům letos v červnu. Práce zahrnovaly nejenom revitalizaci interiéru, ale i venkovní části katedrály včetně restaurování sochy svatého Bartoloměje na průčelí a dalších sousoší. 
„Nejvíce znatelný posun je viditelný na freskách v klenbě presbytáře, které byly před opravou jen těžko rozlišitelné,“ pochvaluje si Iva Fictumová z Biskupství plzeňského.
Opravy celkově vyšly na víc než sto milionů korun, přičemž většinu financí zajistily evropské peníze ze zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 
Restaurování se dočkaly i hlavní oltář a kazatelna, socha Panny Marie Bolestné, obrazy svatého Jana Nepomuckého a svaté Máří Magdalény či cínová rakev Bohunky z Lobkowicz. Součástí projektu bylo i zlepšení komfortu pro návštěvníky včetně vybudování sociálního zařízení a instalace vytápění v lavicích. Lepší podmínky umožňují zpřístupnit prohlídku církevní památky pro veřejnost v průběhu celého roku.

Tip na adventní prohlídku

„Zájem byl hned po otevření obrovský, na individuální prohlídky chodily stovky lidí denně,“ potvrzuje Iva Fictumová. „O Vánocích bude zpřístupněný i betlém,“ dodává.
Prohlídky katedrály budou přitom probíhat i ve dnech vánočních svátků či na Nový rok. Kromě duchovního zážitku a prohlídky gotické architektury se lidé můžou těšit i na řadu kulturních akcí včetně nedělních varhanních adventních půlhodinek, během kterých zazní zrekonstruované varhany.
Katedrála je pro veřejnost otevřená každý den od 10 do 18 hodin, v neděli se otevírá až v jednu odpoledne.

Prostřednictvím webových stránek plzeňského biskupství můžou katedrálu navštívit i ti, kdo se z nejrůznějších důvodů do Plzně nedostanou - k vidění je například chrámová loď nebo podkroví či pohled na katedrálu z dronu.

Akce o Vánocích 
Během adventu zde kromě nedělních varhanních půlhodinek plánují orchestrální produkce staročeských rorát v rámci nedělních bohoslužeb, rozdávání betlémského světla a prohlídky betlému. 
O Vánocích se v kostele budou konat vánoční bohoslužby.
Katedrála svatého Bartoloměje bude otevřená na Štědrý den a na Silvestra od 10 do 15 hodin, během obou svátků vánočních v čase 11-16 hodin.
Mezi svátky 27. - 30. prosince bude otevřená od 10 do 17 hodin a na Nový rok od 11 do 15 hodin.
Kostelní věž bude otevřená 24. 12. v čase 10-15:30, o svátcích 25.-26. 12. od 10 do 16 hod., mezi svátky 27.-30. 12. od 10 do 17, na Silvestra 10-15 a na Nový rok 11-15 hod. 
Poslední vstup na věž je možný půl hodiny před koncem otvírací doby.

Další projekty IROP v regionu

Přestupní uzel Plzeň - Šumavská / dotace 94,4 mil. Kč

close Přestupní uzel Plzeň - Šumavská info Zdroj: MMR zoom_in Přestupní uzel Plzeň - Šumavská

U plzeňského hlavního nádraží vznikl nový autobusový terminál, ze kterého každý pracovní den vyjíždí minimálně 72 spojů. Projekt vytvořil bezpečný přestupní uzel mezi železniční a autobusovou dopravou s návazností na linky MHD. Efektivnější organizace veřejné dopravy umožnila cestujícím pohodlnější a rychlejší přestupování.

Vzdělávací centrum Knihovny v Domažlicích / dotace 9,7 mil. Kč

close Vzdělávací centrum Knihovna v Domažlicích info Zdroj: MMR zoom_in Vzdělávací centrum Knihovna v Domažlicích

Rekonstrukcí vznikl prostor pro neformální vzdělávání lidí všech věkových skupin s důrazem na zájmové vzdělávání žáků základních a středních škol ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Centrum poskytuje vzdělávání v oblasti jazyků, digitálních technologií přírodovědných a technických oborů. Bezbariérový přístup otevřel prostor i pro zdravotně a sociálně znevýhodněné lidi. Projekt umožnil lepší vzájemnou spolupráci organizací, které se podílejí na činnosti vzdělávacího centra.

Rozvoj infrastruktury Klatovské nemocnice / dotace 60,3 mil. Kč

close Rozvoj infrastruktury Klatovské nemocnice info Zdroj: MMR zoom_in Rozvoj infrastruktury Klatovské nemocnice

Nemocnice je centrem zdraví jednoho z největších okresů v zemi, jehož významnou část pokrývá Šumava s řadou turistických center. Pořízení nového přístrojového vybavení zajistilo poskytování kvalitní péče na vysoké úrovni. Doplnění vybavení magnetické rezonance umožňuje vyšetřování kolen a ramen, nové přístroje dostala rehabilitace, kompletně se obnovilo vybavení laboratoří.

Informace o dalších projektech najdete i na webu www.regionynasbavi.cz.

IROP v Plzeňském kraji:
- 9,3 miliard korun
- 653 projektů
- 41,8 km modernizovaných silnic II. a III. třídy
- 33 vozidel pro veřejnou dopravu
- 27 revitalizovaných objektů památek
- 11 podpořených mateřských škol a předškolních zařízení
- a mnoho dalšího
IROP v Česku:
- 146 miliard korun
- 11 874 projektů
Poznámka: Jedná se i o projekty, které se ještě realizují. Data k 24. 11. 2021.

Co je IROP?
IROP je zkratka pro Integrovaný regionální operační program, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Je to jeden z operačních programů, přes které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z fondů EU. Dotace slouží ke zlepšování a zvyšování kvality života obyvatel našich regionů. Jsou určené hlavně pro kraje, města, obce nebo jimi zřízené organizace, ale také neziskové organizace a další typy žadatelů. Nové výzvy z IROP se připravují na jaro 2022.

close info Zdroj: MMR zoom_in