Spatřit jeho dávnou podobu mohou nyní návštěvníci dobrušského muzea, které se od úterý 12. dubna opět otevírá veřejnosti. Jeho novým lákadlem je totiž unikátní model dnes už neexistujícího kostela z dílny Roberta Semeráka. Vznikl k 700. výročí první zmínky o Dobrušce, byl to nápad bývalého vedoucího muzea Jiřího Macha.

Zobrazení gotického kostela se nikde nedochovalo, v podstatě jde o fiktivní, ale pravděpodobnou podobu vytvořenou podle podle pokynů archeologa rychnovského Muzea a galerie Orlických hor Bohumíra Dragouna. Dřívější chrám byl menší než ten současný.

Jak vypadal? 

"Pan doktor Bohumír Dragoun, který se tímto dlouhodobě zabývá, se postavil před dnešní kostel a představil si, jak ten kostel mohl vypadat v gotickém slohu. Vzal kostely jednak z Francie, jednak na našem území a vytvořil podobu, která nejpravděpodobněji mohla stát tady v Dobrušce," vysvětlila na facebooku vedoucí dobrušského muzea Pavla Skalická.

Z původního kostela se dochovaly podzemní krypty s hrobkami pánů z Dobrušky a několika členů Trčků z Lípy, tehdejších majitelů opočenského panství. V 90. letech 20. století byl ve zdivu objeven gotický svorník se znakem dobrušského cechu soukeníků, byl opatrně vyjmut a dnes je jedním z exponátů muzea.