Náklady na rekonstrukci celého areálu se aktuálně odhadují na půl miliardy korun. První fáze spočívá v obnově domku zahradníka. Začne letos a dokončena bude příští rok. „Pokud vše proběhne k oboustranné spokojenosti, bude mít vítězná firma možnost obnovit celou usedlost,“ uvedl Mirek Čepický, ředitel komunikace Nadace rodiny Vlčkových.

Připomenul, že nadace už má architektonický návrh od studia Petr Hájek Architekti. Konkurentů přitom mělo téměř padesát.

Nový areál usedlosti se Střediskem dětské paliativní péče a lůžkovým hospicem ve východní zahradě chce Nadace rodiny Vlčkových otevřít 22. října 2026, tedy přesně na dvousté výročí úmrtí biskupa Leopolda Thun-Hohensteina, za jehož éry byla usedlost v největším rozkvětu.   

Povedený interiér Institutu přírodní medicíny
Léčení jak z jiného světa. Nevšední interiér pacienty překvapí

„Máme připravené zdroje na rekonstrukci a obnovu usedlosti. Rekonstrukci pojmeme zodpovědně s respektem k historii celého areálu a svébytnému duchu tohoto místa. Jsme nadšeni potenciálem, který Cibulka skýtá, a věříme, že se nám podaří skloubit zachování její historické hodnoty s požadavky na špičkové zdravotnické zařízení 21. století. Obnovu Cibulky budeme realizovat v součinnosti s odborníky na památkovou péči a také po diskusi s lidmi, kteří jsou s okolím usedlosti úzce spojeni,“ popisuje plány Ondřej Vlček, spoluzakladatel Nadace rodiny Vlčkových.

Zástupci Nadace rodiny Vlčkových jsou také budou v pravidelném kontaktu s lidmi z blízkého okolí usedlosti a s komunitami, které se o usedlost a její osud dlouhodobě zajímají.

„Je pro nás důležité co nejlépe poznat život v okolí, abychom do něj zrekonstruovanou Cibulku začlenili přirozeně a ku prospěchu co nejvíce lidí. Díky blízkosti Fakultní nemocnice Motol, své rozloze a krásnému okolí je usedlost ideální pro péči o vážně nemocné dětské pacienty a jejich rodiny. K tomu v areálu otevřeme komunitní a vzdělávací prostory s kavárnou, které se stanou nedílnou součástí okolního života a budou nabízet zážitky, kulturu a odpočinek široké skupině lidí. Přáli bychom si, aby to vedlo i k přirozenému propojování veřejnosti s rodinami vážně nemocných dětí, kterým bude středisko sloužit. A skutečnost, že se navíc podaří zachránit cennou historickou nemovitou památku, která po staletí čekala na vhodné využití, naši radost ještě umocňuje,“ konstatovala lékařka Katarína Vlčková.

Z historie usedlosti Cibulka

Na místě starých vinic stával už ve 14. století dědičný dvůr košířské vrchnosti, který patřil písaři královské kuchyně Karla IV. Jindřichu Názovi. V 16. století se stal majetkem rodu Cibulkových z Veleslavína, kteří poskytli své jméno nejenom usedlosti, ale i celé přilehlé oblasti,“ uvádí webová stránka novacibulka.cz

Motlitebna Českobratrské církve evangelické v Černošicích.
Moderní kostely v ČR budí pozornost i ve světě. Jeden připomíná bochník chleba

Malé hospodářství bylo sice rozšířeno o několik políček a ovocný sad, nejdůležitější částí však byly vinice, kterými byla oblast dnešních Košíř vyhlášená. Během třicetileté války byla Cibulka značně poničena a později dokonce naprosto zpustla.

Současnou podobu empírového zámečku získala usedlost v první třetině 19. století. Celý komplex je tvořen hlavní budovou, hospodářskými staveními a stájemi.

V rukou knížete a biskupa

Největšího rozmachu panství dosáhlo mezi lety 1817–1826, kdy dal své tehdejší sídlo nákladně upravit milovník umění, pasovský biskup a kníže, hrabě Leopold Linhart Thun-Hohenstein. Po jeho smrti však usedlost přes opakované pokusy o záchranu postupně chátrala. V přilehlém, romanticky upraveném areálu stejnojmenného lesoparku se nachází řada cenných děl od významných pražských umělců počátku 19. století.

Právě organické sepětí a provázání obytné hospodářské centrální části usedlosti s velkorysým krajinářským řešením anglického parku dává Cibulce mezi pražskými předměstskými usedlostmi zcela výjimečné postavení. Další stavební etapy 19. a 20. století po ztrátě původní funkce v roce 1826 mají spíše utilitární charakter a hodnotu objektu spíše snižují. Posledním soukromým majitelem Cibulky byl statkář Josef Hyross, který ji kvůli finančním problémům roku 1922 odprodal Pražské obci.

Chata pro trosečníky
Chatu pro trosečníky najdete i v Čechách. Je na Ostrově

„Fatální potom bylo úplné zanedbání údržby ve druhé polovině 20. století, které bylo příčinou úplné degradace krovu a rovných stropů zahradníkova domku a z větší části i severního obytného křídla, krovu cibulové střechy věže, dvojice pavilonů ve východní zahradě a zpustnutí a degradace většiny zahradních objektů včetně půlkruhové terasy, spojovacího schodiště, pařeniště. ohradních zdí a bran. Přes výrazné poškození si jádro usedlosti Cibulka zachovalo velkou část svých památkových hodnot a představuje vynikající a hodnotný příklad klasicistní předměstské usedlosti,“ doplňuje web novacibulka.cz.

Chátrání i po revoluci

Po pádu socialismu se otevřela i vyhlídka na eventuální obnovu areálu. Město však Cibulku dva roky před revolucí, roku 1987, prodalo České spořitelně. Polistopadový soukromý majitel, Oldřich Vaníček, neměl na opravu objektu dostatek financí a usedlost dále chátrala. Do zásahu policie v květnu 2015 byla zanedbaná usedlost několik let obývána kolektivem squatterů.

V dubnu 2021 usedlost koupila Nadace rodiny Vlčkových. Jejím cílem je usedlost do roku 2026 rekonstruovat a přeměnit na Středisko dětské paliativní péče a lůžkový hospic. V areálu usedlosti vznikne i vzdělávací centrum a už v roce 2023 také viniční dům pro veřejnost.