Karlův most, původně zvaný Kamenný nebo Pražský, je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu v Praze. Nahradil předchozí kamenný Juditin most, stržený povodní roku 1342 při jarním tání ledů. Ten nechal vybudovat král Vladislav II. a dostal jméno po jeho manželce.

Stavba nového mostu začala v roce 1357 za krále Karla IV. a k práci byl přizván sedmadvacetiletý stavitel Svatovítské katedrály Petr Parléř, který přišel ze Švábského Gmündu. Zcela dokončen byl most na počátku 15. století, ale už v roce 1378 kráčel přes ne zcela hotovou stavbu pohřební průvod, provázející Karla IV. na jeho poslední cestě do Pražské katedrály.

Zikmundovu vilu obklopuje zahrada o výměře téměř 9 000 m2.
Zikmundova vila jako vila Tugendhat. Nevstoupí do ní každý, kdo přijde

Karlův most je téměř o tři metry širší než původní Juditin, dosáhl šíře 9,40 metrů, takže se na něm daly pořádat i turnaje. V roce 1436 se tu konal turnaj na počest krále Zikmunda. Most se stal brzy jedním z center městského života. Byl nejen místem procházek jako dnes, ale na mostě se také obchodovalo, soudilo a měl i velký vojenský význam.

Délka Karlova mostu od věže k věži je 516 metrů. Most má celkem 16 mostních oblouků. Gotická výzdoba mostu, jejíž součástí měla být i jezdecká socha krále Jiřího z Poděbrad, socha spravedlnosti nebo sloup se lvem, bohužel nepřečkala 16. století. Od konce 17. století bylo na most postupně umístěno 30 převážně barokních soch a sousoší, doplněných v 19. století několika novogotickými a klasicistními. Jedno sousoší se zrodilo i ve 20. století. Název Karlův most se vžil až někdy kolem roku 1870. Do roku 1816 se na něm vybíralo mýtné. Už v roce 1723 zde bylo zřízeno olejové osvětlení, které bylo roku 1866 nahrazeno plynovým.

Tramvaj na Karlově mostě

Karlův most je doplněn třemi věžemi. Na Malé Straně jsou to větší a menší Malostranská mostecká věž. Na straně Starého Města pak Staroměstská mostecká věž, která stojí na prvním vnitřním pilíři.

Nejprve jezdila po mostě koňka, což byl vůz tažený koňským potahem. Od roku 1905 jezdila po mostě tramvaj. Elektrický proud byl veden mostovkou po speciálních kolejnicích, které vynálezce František Křižík zkonstruoval tak, aby troleje nenarušovaly umělecký vzhled mostu. Po třech letech se ale ukázalo, že tramvaje mostu škodí a proto je v roce 1908 vystřídaly autobusy na kolejích. Ani ty se však neosvědčily a tak byl následujícího roku autobusový provoz zrušen. Obnoven byl až v roce 1932, kdy už jezdily autobusy na pneumatikách. Veřejná doprava zde fungovala až do druhé světové války. Od roku 1965, kdy začala sedm let trvající generální oprava, se můžete po Karlově mostě projít z jednoho břehu Vltavy na druhý a zpět pouze pěšky.

Vila Vlasty Buriana stojí v Praze na Hanspaulce
Vlasta Burian si užíval luxusu na pražské Hanspaulce. Jeho kuchyň byla skvostem

Most, který patřil svého času k nejmohutnějším mostním stavbám, byl opakovaně ohrožován povodněmi, a to již dva roky po jeho založení. Velké pohromy postihly most roku 1432, kdy povodeň zaplavila větší část Starého Města a bylo zbořeno 5 pilířů mostu. Most byl poté opravován až do roku 1503, tedy celých 71 let. Další povodně ohrožovaly most v letech 1655, 1784, 1845, 1872 a zejména v roce 1890, kdy voda podemlela dva pilíře a zřítily se tři mostní oblouky. Zdálo se, že most již nelze opravit. Přesto se oprava podařila a most byl opět uveden do provozu koncem roku 1892. Po těchto pohromách byla část barokní plastické výzdoby bohužel zničena nebo poškozena natolik, že ji bylo nutné odstranit.

Stoletou vodu v roce 2002 most přestál kupodivu bez viditelného poškození. Jeho opravy jsou vždy velmi nákladné, ať už jde o renovace sochařské výzdoby, úpravu dláždění nebo technickou rekonstrukci. Plastiky jsou nahrazovány replikami, aby originály zůstaly zachovány pro generace příští ve stálých expozicích muzejního lapidária.

Zajímavosti o mostu

  • Most se stavěl 45 let. Jedná se o nejstarší most v Praze, ale ne v České republice. Nejstarším mostem v ČR je Kamenný most v Písku.
  • Karlův most najdete hned na dvou českých mincích – na současné pětikoruně a padesátikoruně.
  • Most má své vlastní muzeum na Křížovnickém náměstí v Praze.
  • Na podstavci některých soch zanechali sochařští mistři tiskací písmena, představující římské číslice. Pokud je seřadíte od největšího po nejmenší, zjistíte, v jakém roce byla socha vytvořena.
  • Na Parléřově stavitelském díle se i bojovalo. Jen při Windischgrätzově ostřelování Prahy bylo zasaženo na mostě osm plastik.
  • Smutnou ozdobu obstaral mostu bělohorský vítěz. Od staroměstských poprav visely na Staroměstské mostecké věži hlavy dvanácti popravených českých pánů, vůdců stavovského povstání.
  • Na konci ledna 2004 bylo při průzkumu mostních pilířů objeveno zcela náhodně kamenné torzo anděla. Toto torzo byl pozůstatek sousoší sv. Václava mezi dvěma anděly zničené po povodni v roce 1784, které nahradila socha sv. Ludmily. Dvě části tohoto sousoší, světec a levý anděl, byly z vody vyloveny a nacházejí se v Lapidáriu Národního muzea. Toto sousoší je dílem italského sochaře Ottavia Mosta (1659 - 1701).
  • Procházíme-li se dnes po mostě a nepočítáme-li malé hlavičky andělíčků, najdeme na mostě na 75 postav.

S mostem jsou spjaté legendy

Podle legendy mají most navždy ochraňovat magická čísla. Základní kámen stavitelé proto na přání Karla IV. položili 9. 7. roku 1357, přesně v 5 hodin a 31 minut ráno. Tento okamžik měl Karel vybrat společně s astrology. Z dobových kronik máme ale doložený pouze rok, ostatní je jen legenda. I když kdo ví, když si vezmeme, kolik povodní a také několik bitev most ustál.

Sázka na střídmou jednoduchost, přírodní materiály a intenzivní propojení interiéru s okolní přírodou dokonale vyšla
Sázka na jednoduchost. Stavba domu v Beskydech se prostě povedla

Podle pověsti přidávali zedníci při stavbě do malty vejce, aby byl most pevnější, a to na příkaz samotného Karla IV. V roce 2008 byl proveden laboratorní rozbor malty, podle něhož se přítomnost vajec ve zdivu skutečně potvrdila. O dva roky později provedli rozbor vědci z Vysoké školy chemicko-technologické, podle kterých však vejce při stavbě použita nebyla. Z rozboru se však ukázala přítomnost zbytků mléka a vína. Jestli se těmito nápoji vylepšovala malta, se už ale asi nikdy nedozvíme.

Jan Nepomucký byl zpovědníkem královny Žofie, manželky krále Václava IV. Protože nechtěl králi prozradit tajemství, se kterým se mu královna svěřila, byl údajně mučen a poté svržen z mostu. Na místě svržení Jana Nepomuckého z mostu se nachází v kamenném zábradlí malý kovový křížek.

Zdroj: karluvmost.nasepamatky.cz, Wikipedie.cz