Autor výstavy Magičtí Lucemburkové Oldřich Beneš s replikou svatováclavské koruny.

Autor: archiv organizátorů